PALVELUMME

Suunnittelemme ja rakennamme testauslaitteistot elektroniikka- ja sähköteollisuudelle ja teemme elektroniikkasuunnittelua. Palveluihimme kuuluu myös mittalaitteiden kalibroinnit.

TESTILAITESUUNNITTELU

test station

KALIBROINTIPALVELU

Tarvitsetteko mittauslaitteelle jäljitettävän kalibroinnin ja todistuksen?

Miksi mittarit pitää kalibroida:

  • Luotettavuuden ylläpitäminen vaatii säännöllistä kalibrointia eli lukeman verifiointia tunnetulla arvolla
  • Yritysten laatujärjestelmät vaativat säännöllisiä kalibrointitarkastuksia
  • Mikäli laitteisiin tulee pieniä mekaanisia kolhuja, ne voivat rikkoutua, mutta näyttävät kuitenkin lukemia. Kalibroinneissa nämä viat yleensä löytyvät.

Kalibroinnilla tarkoitetaan mittalaitteen lukeman vertaamista tunnettuun arvoon mittaustuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Ajan kuluessa kaikkien mittalaitteiden tarkkuus heikkenee. Kalibroinnilla voidaan palauttaa mittarin tarkkuus takaisin hyväksyttävälle tasolle. Kalibrointia suositellaan suoritettavaksi yhden vuoden välein useimmille yleismittareille ja testereille. Kalibroinnilla voidaan varmentaa laitteen toimintatarkkuus ja mittaustulosten laatu. Tämä on ehdottoman tärkeää ja usein myös organisaation laatujärjestelmän vaatimaa.

Kalibrointipalveluumme kuuluu mittalaitteen puhdistus, kalibrointi, kalibrointitarra sekä -todistus. Kalibrointitodistus voidaan toimittaa sähköpostilla tai voimme arkistoida sen palvelimelle, josta asiakas voi ladata sen itse pyytämällä tunnukset omalle asiakasalueelle.

Kysy lisää numerosta
(040) 509 1268
ja lähetä laitteesi yhteystietosivulla olevaan osoitteeseen.

kalibrointipalvelu

ELEKTRONIIKKASUUNNITTELU

OHJELMISTOSUUNNITTELU

test system software

TUOTANNON ERIKOISTYÖKALUT

special connector