Kalibrointi

Tarvitsetteko mittauslaitteelle jäljitettävän kalibroinnin ja todistuksen?

Miksi mittarit pitää kalibroida:

  • Luotettavuuden ylläpitäminen vaatii säännöllistä kalibrointia eli lukeman verifiointia tunnetulla arvolla
  • Yritysten laatujärjestelmät vaativat säännöllisiä kalibrointitarkastuksia
  • Mikäli laitteisiin tulee pieniä mekaanisia kolhuja, ne voivat rikkoutua, mutta näyttävät kuitenkin lukemia. Kalibroinneissa nämä viat yleensä löytyvät.

Kalibroinnilla tarkoitetaan mittalaitteen lukeman vertaamista tunnettuun arvoon mittaustuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Ajan kuluessa kaikkien mittalaitteiden tarkkuus heikkenee. Kalibroinnilla voidaan palauttaa mittarin tarkkuus takaisin hyväksyttävälle tasolle. Kalibrointia suositellaan suoritettavaksi yhden vuoden välein useimmille yleismittareille ja testereille. Kalibroinnilla voidaan varmentaa laitteen toimintatarkkuus ja mittaustulosten laatu. Tämä on ehdottoman tärkeää ja usein myös organisaation laatujärjestelmän vaatimaa.

Kalibrointiimme kuuluu mittalaitteen puhdistus, kalibrointi, kalibrointitarra sekä -todistus.

Kysy lisää numerosta (040) 509 1268 ja lähetä laitteesi yhteystietosivulla olevaan osoitteeseen.

Kalibrointilaite

Testnova Oy :: Jaakontie 2 :: 39200 Kyröskoski :: +358 3 371 3940 :: info@testnova.com